Feb 06

Tidigare program

Det är bara de senaste 10 programmen som går att lyssna på. Vill du ha ett program som inte finns kvar på hemsidan? Kontakta oss.

Maj 19

Socialism eller barbari

Det är inte bara Sveriges Kommunistiska Partis 37:e kongress som genomförs den kommande helgen, även Sveriges Kommunistiska Partis 100-års jubileum skall celebreras. Dagens program handlar om dessa två begivenheter med en del invävda kommentarer om partiledardebatten i Agenda förra söndagen.

Glöm inte Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 och organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti, det är nog med reformism nu behöver vi kamp för socialism.

Socialism eller barbari så står frågan även i dag.

Maj 12

Dagen tema är Segerdagen

Den 9 maj europeisk tid var det 72 år sedan Röda Armén krossade Hitler och fascismen, det firar vi i kamp mot alla historierevisionister som vill göra 9 maj till Europadagen till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa.

Det skulle skapa fred, påstår man, trots att del i deklarationen även var målet att skapa krigsförbrytarorganisationen NATO. Trots omfattande kolonialkrig långt fram på 70-talet påstår kapitalets byråkrater att det har lett till fred. Och byråkraterna har även fräckheten att använda den som en fridag med full lön.  Robert Schuman slutade sina dagar med meditation och bibelstudier, och det kunde han säkert behöva med synpunkt till alla de lidande hans politik skapade.

Maj 05

Ytterligare ett blandat program

Första maj blev en framgång för kommunisterna i Sveriges Kommunistiska Parti med klara och tydlig paroller. Klassamarbetspartierna s och v fortsätter med den politik som lett in i den återvändsgränden som arbetarrörelsen hamnat i, där rädslan för att utmana nyliberalerna och kapitalet är deras adelsmärke. Skattesänkningar för pensionärer och arbetarklassen är nödvändiga , liksom skattehöjningar för kapitalet och profitörerna.

Bryt klassamarbetet och ta upp kampen om makten över samhället. Sluta gödda militaristerna och deras vapenindustri, bygg bostäder och rusta upp den offentliga sektorn och bryt kapitalets makt.

Dessutom en del om Venezuela och hamnarbetarkonflikten i Göteborg.

Apr 28

Inför 1 maj

Victor är ensam i studion och ger er alla kunskaper ni behöver för att kunna fira 1 maj på ett värdigt sätt, dessutom en del från den nödvändiga kampen för ett socialistiskt Sverige.

Apr 14

Venezuela igen

Vi fortsätter denna vecka med Venezuela och imperialismens och högerns sabotage mot landets oberoende och suveränitet, högerkuppen understöds nu av USA som med militära hot försöker tvinga in landet på en annan kurs, en kurs som skulle stärka kapitalets makt. Och som vanligt riktar då högerkrafterna in sig på de mest konsekventa krafterna som försvarar oberoende, suveränitet och demokrati, kommunisterna. Nu försöker man tvinga fram en registrering av alla kommunister för att de skall få deltaga i de parlamentariska valen. Vem skulle vilja bli registrerad när risken för en högerkupp är uppenbar?

Dessutom en del om Syrien, Afghanistan, terrorism och HRF:s strejk.

Apr 07

Imperialismens statskupp mot Venezuela

Högern och imperialismen planerar en statskupp mot den Venezuelanska författningen, statskuppen organiseras inte av  Maduro utan just av de högerkrafter som samarbetar med imperialismen och vill gå deras ärenden. Tyvärr är tydligen den Venezulenska författningen inte tillräckligt demokratisk, trots en form av socialdemokratisk regering under många år för att skydda de arbetandes intressen. Kuppmakarna från högern börjar med att angripa de mest konsekventa försvararna av demokratin och de arbetandes intressen, det kommunistiska partiet i Venezuela som nu skall tvingas lämna in en medlemsförteckning till statsapparaten för att kunna deltaga i de kommande parlamentariska valen.

Dessutom en del om gasattackerna i Syrien och USA:s folkrättsvidriga attacker för att försvara sina bundsförvanter i ISIS.

Mar 31

Ett skamligt avtal

Ett treårigt avtal som skall ge 6 procent i löneökning under 3 år, därutöver 0,5 procent till deltidspensionerna, är ett avtal som kommer att gynna kapitalet och ge de en större andel av produktionsresultatet och göra dem än rikare på de arbetandes bekostnad.

CETA-avtalet skall till hösten pressas igenom i den svenska riksdagen, ett avtal som ytterligare kommer att försämra fackliga rättigheter nu gäller det påverka riksdagen att inte ratificera CETA-avtalet.

Dessutom en del om Brexit och kortare arbetstid.

Mar 24

Fackföreningsbyråkrater som går kapitalets ärenden

Ytterligare en skandal inom den fackliga rörelsen bidrar till borgarnas försök att slå sönder den fackliga rörelsen, det är hög tid för arbetarrörelsen ser till att rensa fanorna från löss. Det behövs för att kunna stärka arbetarklassens positioner i den svenska politiken och höja den fackliga organisationsgraden i fackföreningarna.

Svindlande banker tvättar pengar åt den grova internationella kriminaliteten, en kriminalitet som den politiska ”eliten” och en del andra vill lösa med fler kvarterspoliser är en annan av frågorna vi tar upp.

Försvar för demokratin är att bekämpa privatiseringar och det nyliberala projektet EU är en tvingande nödvändighet om samhället skall vara ett samhälle för alla och i synnerhet de arbetande klasserna, verklig demokrati kan aldrig förenas med kapitalism och det internationella kapitalet.

Vi slutar med en del om stål och kolunionen som skapades för krig och kamp mot arbetarklassen.

Mar 17

Svar på frågor

Dagens program ägnar vi åt att svara på frågor som vi fått genom e-post, telefon eller via Facebook, ni som har ställt frågor kan lyssna på svaren i detta program.

Frågorna som vi börjar med kommer från Christer, Jan-Erik och Kurt.

Frågorna handlar om allt från hur vi ser på de kvardröjande feodala kvarlevorna i Sverige, allmän värnplikt, Stalintiden i Sovjetunionen och valdeltagande. Men även frågor om vår syn på LO:s kapitulation för kapitalet och borgarnas krav om att skapa låglöneanställningar, och vad arbetarklassen kan göra för att förhindra detta.

Vi svarar också på frågor om Pol Pot och Kambodja.

Mar 10

SKP och KP

Vi ägnar en stor del av programmet med att svara på frågor från Mike, frågorna gäller till stor del om skillnaderna mellan oss och KP (Kommunistiska Partiet) och varför vi inte är ett parti. Vi tar upp en del av frågorna, bland annat feminism och synen på den borgerliga statens våldsapparat.

Vi slutar med en diskussion om varför borgerligheten aldrig lär sig att det är fascismen som vinner på deras inviter till samarbete med anledning av Moderaternas strävan att hålla SD i famnen, under Hitler och Mussolini blev de i stort set utplånade.

Tidigare inlägg «