Feb 06

Tidigare program

Det är bara de senaste 10 programmen som går att lyssna på. Vill du ha ett program som inte finns kvar på hemsidan? Kontakta oss.

Apr 14

Venezuela igen

Vi fortsätter denna vecka med Venezuela och imperialismens och högerns sabotage mot landets oberoende och suveränitet, högerkuppen understöds nu av USA som med militära hot försöker tvinga in landet på en annan kurs, en kurs som skulle stärka kapitalets makt. Och som vanligt riktar då högerkrafterna in sig på de mest konsekventa krafterna som försvarar oberoende, suveränitet och demokrati, kommunisterna. Nu försöker man tvinga fram en registrering av alla kommunister för att de skall få deltaga i de parlamentariska valen. Vem skulle vilja bli registrerad när risken för en högerkupp är uppenbar?

Dessutom en del om Syrien, Afghanistan, terrorism och HRF:s strejk.

Apr 07

Imperialismens statskupp mot Venezuela

Högern och imperialismen planerar en statskupp mot den Venezuelanska författningen, statskuppen organiseras inte av  Maduro utan just av de högerkrafter som samarbetar med imperialismen och vill gå deras ärenden. Tyvärr är tydligen den Venezulenska författningen inte tillräckligt demokratisk, trots en form av socialdemokratisk regering under många år för att skydda de arbetandes intressen. Kuppmakarna från högern börjar med att angripa de mest konsekventa försvararna av demokratin och de arbetandes intressen, det kommunistiska partiet i Venezuela som nu skall tvingas lämna in en medlemsförteckning till statsapparaten för att kunna deltaga i de kommande parlamentariska valen.

Dessutom en del om gasattackerna i Syrien och USA:s folkrättsvidriga attacker för att försvara sina bundsförvanter i ISIS.

Mar 31

Ett skamligt avtal

Ett treårigt avtal som skall ge 6 procent i löneökning under 3 år, därutöver 0,5 procent till deltidspensionerna, är ett avtal som kommer att gynna kapitalet och ge de en större andel av produktionsresultatet och göra dem än rikare på de arbetandes bekostnad.

CETA-avtalet skall till hösten pressas igenom i den svenska riksdagen, ett avtal som ytterligare kommer att försämra fackliga rättigheter nu gäller det påverka riksdagen att inte ratificera CETA-avtalet.

Dessutom en del om Brexit och kortare arbetstid.

Mar 24

Fackföreningsbyråkrater som går kapitalets ärenden

Ytterligare en skandal inom den fackliga rörelsen bidrar till borgarnas försök att slå sönder den fackliga rörelsen, det är hög tid för arbetarrörelsen ser till att rensa fanorna från löss. Det behövs för att kunna stärka arbetarklassens positioner i den svenska politiken och höja den fackliga organisationsgraden i fackföreningarna.

Svindlande banker tvättar pengar åt den grova internationella kriminaliteten, en kriminalitet som den politiska ”eliten” och en del andra vill lösa med fler kvarterspoliser är en annan av frågorna vi tar upp.

Försvar för demokratin är att bekämpa privatiseringar och det nyliberala projektet EU är en tvingande nödvändighet om samhället skall vara ett samhälle för alla och i synnerhet de arbetande klasserna, verklig demokrati kan aldrig förenas med kapitalism och det internationella kapitalet.

Vi slutar med en del om stål och kolunionen som skapades för krig och kamp mot arbetarklassen.

Mar 17

Svar på frågor

Dagens program ägnar vi åt att svara på frågor som vi fått genom e-post, telefon eller via Facebook, ni som har ställt frågor kan lyssna på svaren i detta program.

Frågorna som vi börjar med kommer från Christer, Jan-Erik och Kurt.

Frågorna handlar om allt från hur vi ser på de kvardröjande feodala kvarlevorna i Sverige, allmän värnplikt, Stalintiden i Sovjetunionen och valdeltagande. Men även frågor om vår syn på LO:s kapitulation för kapitalet och borgarnas krav om att skapa låglöneanställningar, och vad arbetarklassen kan göra för att förhindra detta.

Vi svarar också på frågor om Pol Pot och Kambodja.

Mar 10

SKP och KP

Vi ägnar en stor del av programmet med att svara på frågor från Mike, frågorna gäller till stor del om skillnaderna mellan oss och KP (Kommunistiska Partiet) och varför vi inte är ett parti. Vi tar upp en del av frågorna, bland annat feminism och synen på den borgerliga statens våldsapparat.

Vi slutar med en diskussion om varför borgerligheten aldrig lär sig att det är fascismen som vinner på deras inviter till samarbete med anledning av Moderaternas strävan att hålla SD i famnen, under Hitler och Mussolini blev de i stort set utplånade.

Mar 03

Arbetarpartiet Kommunisterna

Vi börjar med en återblick på situationen för 40 år sedan då det kommunistiska partiet återupprättades, då under namnet Arbetarpartiet Kommunisterna. Återupprättandet var en historisk nödvändighet i den dåvarande situationen som rådde inom VPK och i samhället.

Dessutom en historisk återblick på varför 8 mars har blivit Internationella kvinnodagen och vilka som under hela dess historia firat den, det är först nu under senaste tiden när man lyckats utplåna klassinnehållet som alla partier blivit ”feministiska”.

Även den sjunkande organisationsgraden inom den fackliga rörelsen analyseras.

Feb 24

Vinster och bemanningsföretag

Ett program som handlar om privatiseringar och ”vinster i välfärden”. Borgerligheten slår knut på sig själv för att kunna förklara det rättvisa i att de har makten över den sektor som vi har byggt upp för vår sociala trygghet, och isynnerhet deras rätt att pumpa profiter från de skattemedel vi betalar till vår välfärd. Kommunisternas linje är att förbjuda alla privatiseringar inom den offentliga sektorn, och i synnerhet inom skola, vård och omsorg.

Det blir också en del om bemanningsföretagen och de pågående löneförhandlingarna mellan LO och bemanningsföretagen.

Dessutom en del om fort Europa som försöker stoppa de människor som de drivit på flykt genom sina imperialistiska plundringståg.

Och vi avslutar med en del om klasser och nödvändigheten att berätta om det klassamhälle som borgare av olika schatteringar försöker dölja.

Glöm inte Kongress- och Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Feb 17

Arbetslösheten

Moderaternas allians med SD blir en allians mellan konservatism och nyfascism för att stärka kapitalets makt, makt som skall vinnas på det arbetande folkets bekostnad och har som syfte att urholka våra demokratiska rättigheter. Den så kallade alliansen vill rasera den statliga Arbetsförmedlingen till förmån för privata konsulter, motivet skulle vara arbetsförmedlingens oförmåga att matcha arbetssökande med arbete. De har fortfarande inte upptäckt att det största problemet skapas av det ekonomiska systemet, kapitalismen, ett system som inte har förmågan att lösa samhälliga problem utan är ett system som alstrar massarbetslöshet. Skall vi lösa problemet med arbetslöshet måste det kapitalistiska systemet avskaffas.

Dessutom en del om löneklyftor där den styrande ”eliten” tillskansar sig en allt större del av vårt samlade arbete, arbetsköparnas och statens arbetsmarknadspolitiska råd har naturligtvis inga invändningar därför är deras propaganda för sänkta löner bara en del i den populistiska och fascistiska propagandan.

Dessutom en del om EU och skolpolitik och ”friskolor”.

Feb 10

Postnord i snigelfart – sparkar 1 000 arbetare

Postnord skall sparka 1 000 man men behåller förmodligen direktörerna så de kan fortsätta att lönedumpa för transportörer. Förmodligen kommer att avskedanden ske i Sverige därför i Danmark har de anställda i Postnord rätt till tre års avgångsvederlag till skillnad mot Sverige där arbetsköparna gnäller över lag om anställning, som i bästa fall kan ge en ersättning under sex månader. LAS som man påstår hotar den svenska konkurrenskraften.

Bankernas rekordprofiter som de skaffat sig genom statsstöd och styrning av bostadsmarknaden för att genera profiter. Vi kräver en statlig bostadsbyggnadsbank och avskaffande av de privata bankmonopolen genom förstatligande.

Och en del annat, som arbetskraftsinvandring, gör facket till en kamporganisation och pensionerna.

Tidigare inlägg «