Aug 12

Kapitalets makt måste brytas

Dagens program handlar om hur arbetsköparna redan nu försöker flytta fram sina positioner inför nästa års förhandlingar om hur arbetets frukter skall fördelas mellan arbetare och profitörer.
Dessutom en del om TTIP och sjukvård och kampen mot privatiseringshysterin.

Aug 05

6:e augusti 71 årsdagen av Hiroshima

71 årsdagen av Hiroshima, första gången mänskligheten använde kärnvapen vilket tillsammans med bomben över Nagasaki mördade en kvarts miljon människor, bland dem många koreaner som tvingats till Japan som slavarbetare.
Korruptionen inom den svenska byråkratin, storfinans och politiken avslöjas i de avslöjanden som nu skett av riksrevisionsverkets verksamhet.
Storfinansens bidragsberoende och jakt efter profiter är ett annat problem som diskuteras, tillsammans med vägran från kommuner och landstings att följa ingångna avtal.
Musiken i dagens program står Halva Mänskligheten för, ett av de moderna proggbanden som skriver musik för nutiden.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Jul 22

Sommarläger och Världsungdomsfestival

Dagens program innehåller en rapport från årets Nordiskt Sommarläger för kommunister från Danmark, Norge och Sverige. På årets sommarläger hade vi också deltagare från Finland.
Teman för de ideologiska diskussionerna var kampen mot EU, nyliberalism, reformism och fascism, men också kampen mot NATO:s upprustning och faran för ett nytt storkrig, och det internationella läget. Däri ingick en rapport från Initiativets möte och demonstrationer i Warszawa i samband med NATO-toppmötet helgen den 8-9 juli. En annan fråga på sommarlägret var den fackliga kampen och däri ingår kampen för 6 timmars arbetsdag och sänkt pensionsålder, men också kampen mot privatiseringar av den offentliga sektorn.
ungdomsfrågorna hade också en egen dag.
Där den 19:e Världsungdomsfestivalen som genomförs nästa år var en av huvudfrågorna. Demokratisk Ungdoms Världsfederation genomför den i Sotji i oktober 2017.

Jul 01

Dagen program ägnar vi åt folkomröstningen i Storbritannien

Brexit gav ett tydligt svar, den brittiska arbetarklassen har tröttnat på den nyliberala politiken som är EU:s grundlag. EU hänger intimt samman med lönedumpning, osäkra anställningsförhållande, massarbetslöshet och social nedrustning det är vad makthavarna i EU, monopolkapitalet och storfinansen, kräver för att säkra sina profiter. Krav som deras tjänstehjon i EU-parlamentet och de olika kommissionerna verkställer. Ingenting beslutas i EU utan klartecken från storfinansen och monopolkapitalet.
Vi diskuterar också den populistiska inställningen till ett eventuellt utträde i Sverige som Vänsterpartiet och en del vänsterliberala skribenter ägnar sig åt på kultursidorna i diverse tidningar.

Jun 17

LO-kongressen

Thorvaldson inleder kongressen med ett avståndstagande från mordet på parlamentsledamoten Jo Cox, vi delar det avståndstagandet och önskar att Karl-Petter Thorwaldsson hade delat vårt avståndstagande från de imperialistiska massmorden. Karl-Petter Thorwaldsson konstaterade att många av de 80 internationella gästerna arbetar fackligt under svåra förhållanden. Verkligheten i många länder är att fackligt och politiskt arbete innebär stor fara. Då borde man ha förväntat sig en kritik av EU som har utsett Colombia, ett av de farligaste länderna att vara fackligt aktiv i, till gynnad handelspartner.
Han påminde om att även Sverige har drabbats hårt av politiskt våld och nämnde bland annat mordet på Anna Lindh och vi berättar om det största politiska våldet och attentatet mot demokratin i Sverige, attentatet mot Norrskensflamman 1940. Där 7 personer mördades och förövarna var militär, polis och redaktörer på konservativa och socialdemokratiska tidningar vilka straffades med tre års fängelse.
TTIP blir också en av frågorna som skall diskuteras på LO kongressen där Thorvaldsson trampar runt i imperialismens fotspår.

Jun 10

Vänsterpartiet ideologiska kris

Vi börjar med den ideologiska kris som präglar Vänsterpartiet, en kris som blir tydlig i frågan om Venezuela. Där Vänsterpartiet i Helsingborg har en klassmässig inställning till den kapitalistiska kris som drabbat Venezuela, medan Vänsterpartiets ledning Med Hans Linde i spetsen skyller krisen på landets ledning och därmed rättar in sig i högerpropagandans ledband. Vänsterpartiets ledning använder liksom borgerligheten antidemokrati och inskränkt pressfrihet.
Två uppringare får svar på sina frågor. Den förste handlar om situationen i Ukraina och Sovjetunionens upplösning, den andre uppringaren kommer från yttersta högerkanten och diskuterar främst miljöfrågor och kärnkraft.
Dessutom blir det en del annat omkring lönepolitik, skolpolitik och svenska värderingar.

Jun 03

Sydsvenskans mask eroderar

Vi börjar med att gratulera vänsterpartiet i Helsingborg för att de har lyckats få SDS ledarskribent Mats Skogskär att gå i taket och avslöja sin antidemokratiska agenda och försvar av högerkupper mot det arbetande folket. Hans maskering som oberoende liberal är bara för att dölja den nyfascism som han företräder.
Vi diskuterar också LO:s inbjudan av USA: s handelsminister för att diskutera TTIP avtalet och ställer frågan om varför man inte inbjuder LO: s medlemmar till att diskutera TTIP. LO och flera fackförbund har trots att frågan inte har förts upp på dagordningen på ett enda fackligt möte uttalat sig positivt om TTIP.
Dessutom diskuteras LO: s avsaknad av klassperspektivet.
Stöd Radio Kommunist ge ett bidrag genom kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Maj 27

Nato och deras quislingar

Socialdemokraterna offrar den svenska alliansfriheten tillsammans med storfinansens partier för att stärka deras imperialistiska intressen och kunna delta i deras erövringskrig. Sverigedemokraterna som motsätter sig rätten för flyktingar att söka asyl vill inte förhindra eller fördröja att NATO får rätten att placera några hundra tusen NATO-soldater som skall omfattas av diplomatisk immunitet. Soldater som kan inbjudas för att bekämpa arbetarklassen och människor som protesterar mot sociala orättvisor. Vänsterpartiet vaknade sent omsider och stoppade sitt stöd för marschen in i NATO som man stödde genom sitt stöd till ”partnerskap för fred” och svenska soldater till Afghanistan och stödet till krigsäventyr i Libyen.
Vidare tar vi upp utanförskap och sjukvården i Skåne.

Maj 20

Värdlandsavtalet

Återigen tar vi upp frågan om värdlandsavtalet därför att i nästa vecka kommer förmodligen riksdagsmajoriteten föra Sverige ett steg närmare krigsförbrytareorganisationen NATO. Du har chans att protestera mot deras förräderi i morgon genom att delta i den protest som genomförs på Sergelstorg i Stockholm klockan 15.00. Vi genomför en stödmanifestation i Malmö på Möllevångstorget klockan 12.00 för er som inte har möjlighet att åka till Stockholm.
I övrigt blir det en del om utstationeringsdirektivet och EU:s karaktär av storfinansens och imperialismens organisation för att plundra de arbetande klasserna.
Musiken står Bergsbestigarna för.
Organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti och stöd Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Maj 13

Kamp mot NATO och TTIP

Riksdagsmajoriteten skall om ett par veckor besluta om att förvandla Sverige till ett kärnvapenmål, nu gäller det att mobilisera till den demonstration som hålls i Stockholm av vänner till fred och frihet den 21 maj.
Sen fortsätter vi med kampen mot TTIP-avtalet och dess följder för miljön, arbetsmiljön och sociala rättigheter. Vidare diskuterar vi ett brett perspektiv av frågor som är väsentliga för det arbetande folket och antiimperialismen med en marxist-leninistisk uppringare.
Vi slutar helt kort med bostadspolitiken.

Tidigare inlägg «