Feb 06

Tidigare program

Det är bara de senaste 10 programmen som går att lyssna på. Vill du ha ett program som inte finns kvar på hemsidan? Kontakta oss.

Jan 27

Fackliga frågor, korruption och protektionism

Vi börjar med en invit till Sveriges Kommunistiska Partis 100-års jubileum som sker i Stockholm i slutet av maj, och nödvändigheten av att skapa ett socialistiskt samhälle och varför man skall stödja Sveriges Kommunistiska Parti.  Kampen för kortare arbetstid och eliminera bemanningsföretagen är en viktig uppgift för arbetarklassen, därför skall slå vakt om kollektivavtalen som i det nuvarande samhällssystemet är en kompromiss mellan kapital och arbete. En kompromiss som vi avskaffar med ett nytt samhällssystem. Liksom vi kan avskaffa korruption och protektionism.

Jan 20

Sveriges Kommunistiska Parti alternativet i svensk politik

Moderaternas invit till SD visar att de borgerliga reaktionärerna är en del av det fascistiska hotet mot det arbetande folket. Problemet är inte flyktingarna utan den reaktionära politiken borgerligheten strävar efter att genomföra med hjälp av SD, men också de imperialistiska krigen som har stöts av hela den svenska riksdagen.

Andra frågor är TTIP och CETA-avtalen där den reaktionära borgerligheten även fått med Socialdemokraterna på tåget. Vi vill inte ha den paramilitära grupp som SD och andra skribenter strävar efter, och inte den snedfördelningen av frukterna av vårt arbete som sker.

Jan 13

Anekdoter för profiten

Ett program som till stora delar handlar om de anekdoter som nu sprids av de offentliga medierna och de ”säkerhetspolitiska organen” i både Sverige och USA, men även i de övriga imperialistiska länderna som gömmer sig bakom NATO och deras gemensamma krigsorganisation. En krigsorganisation som har det uttalade syftet att stärka det militärindustriella komplexet och i synnerhet deras profiter. För att profiterna skall fortsätta rulla in behöver man en yttre fiende, den har man funnit i Ryssland, nu duger inte Sovjetunionen eller som på 1600-talet Danmark.

Folk och försvarskonferensen i Sälen blev ett lämpligt avstamp för den utökade Rysslandsfobin och naturligtvis överbjuder man varandra i beredskapen att ösa pengar över militärindustrin. Pengar som skall betalas genom nedskärningar i offentlig sektor, sjukvård, skola med mera.

Deras myter och lögner om cyberattacker används eftersom man inte kan bevisa några andra militära hot än deras egna imperialistiska drömmar. En lyssnare lämnar tipset för att förhindra cyberattacker – dra ut nätverkssladden.

Glöm inte kampfonden, stärk Sveriges Kommunistiska Parti som i år firar sitt 100-års jubileum.
Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Jan 06

Årets första sändning

Victor är ensam i studion och börjar med ett referat från konferensen i Aten i samband med 100-års jubileumet av Lenins skrift ”Europas förenta stater”, redan för 100 år sedan kunde Lenin påvisa att EU är en omöjlighet under kapitalismen. Tecken som vi i dag ser tydligt när de olika imperialistiska intressena kämpar mot varandra. De enda gemensamma intressen de har är kampen mot arbetarklassen vilket vi också ser resultatet av i form av massarbetslöshet och lönedumpning.

Därför behövs en skärpt klasskamp och också en ökad internationell solidaritet inom arbetarklassen, alla reformistiska manövrer måste avvisas.

Dec 30

Årets sista sändning

En sammanfattning av det gångna året där närmandet till NATO genom värdlandsavtalet är ett bakslag för fredsrörelsen i Sverige, men man återhämtade sig snabbt och bildade en riksorganisation för kamp mot NATO, för att förhindra kärnvapen på svenskt territorium och den äventyrliga krigspolitik som nu förs av det politiska etablissemanget.
Valet av Trump och dess enfaldiga efterdyningar liksom brexit, vinster i välfärden och pensioner är andra ämnen för diskussion.

Dec 23

Utstationeringsdirektivet

Utstationeringsdirektivet är ett av EU och kapitalets verktyg för att dumpa löner och öka sina profiter. Försvara kollektivavtalen och skärp den fackliga kampen och omfördela från profit till lön för arbete. Acceptera inte några nollbud inför 2017 års löneförhandlingar.

Behovet av arbetskraftsinvandring på grund av bristande kompetens, avslöjar att den bristande kompetensen finns hos de styrande och kapitalet som inte klarar av att se till att den halva miljon människor som går arbetslösa får en relevant utbildning som samhället har behov av.

Musiken är som vanligt blandad.

Dec 16

Hatets apologeter

Sverigedemokraterna i Burlöv sprider hatets propaganda genom falska påståenden, deras underdånighet gentemot kapitalet kan inte missförstås. Klassorättvisorna förvandlar Sverigedemokraterna till påståenden om att orättvisorna beslutas av flyktingar och invandrare. De nya fascisterna påstår dessutom att de 2 000 flyktingarna och invandrarna som kommit till Burlöv de senaste trettio åren vill utrota de övriga cirka 15 000 Burlövsborna.

Gasledningen Nord Stream är en annan av frågorna som diskuteras, och den samlade borgerlighetens, inklusive socialdemokraterna, russofobi tar sig nu närmast löjliga uttryck. Nu blir handel en säkerhetsrisk annars brukar de påstå att den möjliggör fred om stater handlar med varandra.

Dessutom en del om exportindustrin och välfärdssektorn.

Dec 09

Krigspsykosen i samband med en gasledning

Efter Bidens besök i Sverige har en krigspsykos utbrutit inom militären och den borgerliga kamarillan inklusive Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vet inte riktigt vilket ben de skall stå på och Vänsterpartiet tiger och förmodligen instämmer i kampen för den västliga imperialismen provokationer mot Ryssland. Imperialismens motsättningar skärps och faran för krig ökar och gasledningen är en del av det handelskrig och kamp om marknader som utmärker imperialismen. EU:s propåer om att handel gynnar freden gäller inte när USA pekar med hela handen, då böjer dessa ”fredsskapare” sig och uppträder som pådrivare för imperialistiska krig.

SVT bjuder in krigsförbrytare till ett tv-program, ”Toppmötet”, som skall ledas av konsulten och tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt. Det program som skall rättfärdiga deras folkrättsbrott i bland annat Irak, men även andra länder som Jugoslavien, Libyen med flera. Vi liksom föreningen IrakSolidaritet tycker att de borde ställas inför Haagtribunalen i stället för att uppträda i svensk TV.

Nu avslöjar Sverigedemokraterna återigen sin arbetarfientliga politik till förmån för storfinansen genom sitt ställningstagande i frågan om upphandlingsdirektivet som i veckan föredrogs i riksdagen. Sverigedemokraternas politik har som syfte att göra de rika rikare, om de rika blir rikare blir de fattiga fattigare, det är den politiken Sverigedemokraterna vill dölja med sin rasistiska propaganda.

Skolpolitik och arbetsköparnas diktatur är ett annat ämne som diskuteras.

Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Dec 02

Fidel Castro

radio-kommunist-fidelcastro

Ett program tillägnat Fidel Castro och hans insatser i den revolutionära kampen för en socialt och ekonomiskt rättvis värld. Vi hedrar hans minne och fullföljer hans kamp.

Carlos Puebla står för musiken.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg