Mar 03

Arbetarpartiet Kommunisterna

Vi börjar med en återblick på situationen för 40 år sedan då det kommunistiska partiet återupprättades, då under namnet Arbetarpartiet Kommunisterna. Återupprättandet var en historisk nödvändighet i den dåvarande situationen som rådde inom VPK och i samhället.

Dessutom en historisk återblick på varför 8 mars har blivit Internationella kvinnodagen och vilka som under hela dess historia firat den, det är först nu under senaste tiden när man lyckats utplåna klassinnehållet som alla partier blivit ”feministiska”.

Även den sjunkande organisationsgraden inom den fackliga rörelsen analyseras.

Feb 24

Vinster och bemanningsföretag

Ett program som handlar om privatiseringar och ”vinster i välfärden”. Borgerligheten slår knut på sig själv för att kunna förklara det rättvisa i att de har makten över den sektor som vi har byggt upp för vår sociala trygghet, och isynnerhet deras rätt att pumpa profiter från de skattemedel vi betalar till vår välfärd. Kommunisternas linje är att förbjuda alla privatiseringar inom den offentliga sektorn, och i synnerhet inom skola, vård och omsorg.

Det blir också en del om bemanningsföretagen och de pågående löneförhandlingarna mellan LO och bemanningsföretagen.

Dessutom en del om fort Europa som försöker stoppa de människor som de drivit på flykt genom sina imperialistiska plundringståg.

Och vi avslutar med en del om klasser och nödvändigheten att berätta om det klassamhälle som borgare av olika schatteringar försöker dölja.

Glöm inte Kongress- och Kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Feb 17

Arbetslösheten

Moderaternas allians med SD blir en allians mellan konservatism och nyfascism för att stärka kapitalets makt, makt som skall vinnas på det arbetande folkets bekostnad och har som syfte att urholka våra demokratiska rättigheter. Den så kallade alliansen vill rasera den statliga Arbetsförmedlingen till förmån för privata konsulter, motivet skulle vara arbetsförmedlingens oförmåga att matcha arbetssökande med arbete. De har fortfarande inte upptäckt att det största problemet skapas av det ekonomiska systemet, kapitalismen, ett system som inte har förmågan att lösa samhälliga problem utan är ett system som alstrar massarbetslöshet. Skall vi lösa problemet med arbetslöshet måste det kapitalistiska systemet avskaffas.

Dessutom en del om löneklyftor där den styrande ”eliten” tillskansar sig en allt större del av vårt samlade arbete, arbetsköparnas och statens arbetsmarknadspolitiska råd har naturligtvis inga invändningar därför är deras propaganda för sänkta löner bara en del i den populistiska och fascistiska propagandan.

Dessutom en del om EU och skolpolitik och ”friskolor”.

Feb 10

Postnord i snigelfart – sparkar 1 000 arbetare

Postnord skall sparka 1 000 man men behåller förmodligen direktörerna så de kan fortsätta att lönedumpa för transportörer. Förmodligen kommer att avskedanden ske i Sverige därför i Danmark har de anställda i Postnord rätt till tre års avgångsvederlag till skillnad mot Sverige där arbetsköparna gnäller över lag om anställning, som i bästa fall kan ge en ersättning under sex månader. LAS som man påstår hotar den svenska konkurrenskraften.

Bankernas rekordprofiter som de skaffat sig genom statsstöd och styrning av bostadsmarknaden för att genera profiter. Vi kräver en statlig bostadsbyggnadsbank och avskaffande av de privata bankmonopolen genom förstatligande.

Och en del annat, som arbetskraftsinvandring, gör facket till en kamporganisation och pensionerna.

Feb 06

Tidigare program

Det är bara de senaste 10 programmen som går att lyssna på. Vill du ha ett program som inte finns kvar på hemsidan? Kontakta oss.

Jan 27

Fackliga frågor, korruption och protektionism

Vi börjar med en invit till Sveriges Kommunistiska Partis 100-års jubileum som sker i Stockholm i slutet av maj, och nödvändigheten av att skapa ett socialistiskt samhälle och varför man skall stödja Sveriges Kommunistiska Parti.  Kampen för kortare arbetstid och eliminera bemanningsföretagen är en viktig uppgift för arbetarklassen, därför skall slå vakt om kollektivavtalen som i det nuvarande samhällssystemet är en kompromiss mellan kapital och arbete. En kompromiss som vi avskaffar med ett nytt samhällssystem. Liksom vi kan avskaffa korruption och protektionism.

Jan 20

Sveriges Kommunistiska Parti alternativet i svensk politik

Moderaternas invit till SD visar att de borgerliga reaktionärerna är en del av det fascistiska hotet mot det arbetande folket. Problemet är inte flyktingarna utan den reaktionära politiken borgerligheten strävar efter att genomföra med hjälp av SD, men också de imperialistiska krigen som har stöts av hela den svenska riksdagen.

Andra frågor är TTIP och CETA-avtalen där den reaktionära borgerligheten även fått med Socialdemokraterna på tåget. Vi vill inte ha den paramilitära grupp som SD och andra skribenter strävar efter, och inte den snedfördelningen av frukterna av vårt arbete som sker.

Jan 13

Anekdoter för profiten

Ett program som till stora delar handlar om de anekdoter som nu sprids av de offentliga medierna och de ”säkerhetspolitiska organen” i både Sverige och USA, men även i de övriga imperialistiska länderna som gömmer sig bakom NATO och deras gemensamma krigsorganisation. En krigsorganisation som har det uttalade syftet att stärka det militärindustriella komplexet och i synnerhet deras profiter. För att profiterna skall fortsätta rulla in behöver man en yttre fiende, den har man funnit i Ryssland, nu duger inte Sovjetunionen eller som på 1600-talet Danmark.

Folk och försvarskonferensen i Sälen blev ett lämpligt avstamp för den utökade Rysslandsfobin och naturligtvis överbjuder man varandra i beredskapen att ösa pengar över militärindustrin. Pengar som skall betalas genom nedskärningar i offentlig sektor, sjukvård, skola med mera.

Deras myter och lögner om cyberattacker används eftersom man inte kan bevisa några andra militära hot än deras egna imperialistiska drömmar. En lyssnare lämnar tipset för att förhindra cyberattacker – dra ut nätverkssladden.

Glöm inte kampfonden, stärk Sveriges Kommunistiska Parti som i år firar sitt 100-års jubileum.
Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Jan 06

Årets första sändning

Victor är ensam i studion och börjar med ett referat från konferensen i Aten i samband med 100-års jubileumet av Lenins skrift ”Europas förenta stater”, redan för 100 år sedan kunde Lenin påvisa att EU är en omöjlighet under kapitalismen. Tecken som vi i dag ser tydligt när de olika imperialistiska intressena kämpar mot varandra. De enda gemensamma intressen de har är kampen mot arbetarklassen vilket vi också ser resultatet av i form av massarbetslöshet och lönedumpning.

Därför behövs en skärpt klasskamp och också en ökad internationell solidaritet inom arbetarklassen, alla reformistiska manövrer måste avvisas.

Dec 30

Årets sista sändning

En sammanfattning av det gångna året där närmandet till NATO genom värdlandsavtalet är ett bakslag för fredsrörelsen i Sverige, men man återhämtade sig snabbt och bildade en riksorganisation för kamp mot NATO, för att förhindra kärnvapen på svenskt territorium och den äventyrliga krigspolitik som nu förs av det politiska etablissemanget.
Valet av Trump och dess enfaldiga efterdyningar liksom brexit, vinster i välfärden och pensioner är andra ämnen för diskussion.

Tidigare inlägg «

» Senare inlägg