God fortsättning

Categories :

Bostadspolitik, arbetslöshet och integration är problem som det kapitalistiska systemet inte är intresserad av att lösa, deras jakt på profiter är för dem det enda viktiga. Ett samhälle som ville se till majoriteten av befolkningens intresse skulle inte ha några problem, problemet är det kapitalistiska systemet. Vi behöver socialism, det är Victors främsta budskap i denna sändning, den första för år 2016, där han är ensam i studion och spelar därför lite extra musik av Björn Afzelius, Bergsbestigarna med flera. Men även Grekland är på tapeten, och en diskussion om Pame och den svenska fackföreningsrörelsen.