Månad: juli 2016

Dagen program ägnar vi åt folkomröstningen i StorbritannienDagen program ägnar vi åt folkomröstningen i Storbritannien

Brexit gav ett tydligt svar, den brittiska arbetarklassen har tröttnat på den nyliberala politiken som är EU:s grundlag. EU hänger intimt samman med lönedumpning, osäkra anställningsförhållande, massarbetslöshet och social nedrustning[...]