Om Radio Kommunist

Programledarna Victor Diaz De Filippi och Jan Jönsson.

Programledarna Victor Diaz De Filippi och Jan Jönsson.

Radio Kommunist sänds en gång i veckan av Sveriges Kommunistiska Parti Malmö. Sändningen sker över Facebook och vi når hela världen. Programledare är Jan Jönsson och Victor Diaz De Filippi. De sänder varje fredag mellan 18.00-19.00. Du kan skriva kommentarer eller frågor direkt på Facebook. Eller mejla dem till radio@kommunist.se.

Programmen har varierande innehåll. Vi presenterar kommunisternas politik såväl den långsiktiga kampen för socialism som kampen mot kapitalismens härjningar lokalt, nationellt och internationellt. Internationell solidaritet och proletär internationalism är något av ett bärande tema i Radio Kommunist.

Program om kampen mot nazism, kapitalets mest terroristiska diktatur, krig och imperialism hör också till de ofta förekommande temana. Ungdomens kampfrågor och kampen för en bättre skola, social upprustning istället för militarisering med mera kommer ni kunna höra. Vi kommer även att bjuda in gäster och andra progressiva krafter att medverka i programmen.


English

Radio Kommunist is a weekly radio program broadcast in southern Sweden by the Communist Party of Sweden (SKP) and the Communist Youth of Sweden (SKU).

The program presents the views and policies of SKP in relation to the long-term struggle for socialism as well as the current battle against neo-liberalism at the local, national and international levels.

Solidarity with the world-wide proletarian movement is a recurring theme of the broadcasts. The weekly broadcast often deals with specific Swedish issues such as education, unemployment, housing and the fight against neo-Nazism, as well as international issues such as imperialism and capitalist dictatorship. Representatives of progressive organizations are invited to participate, and listeners are encouraged to participate as well by telephone during the broadcasts.