Kan välfärdsstaten räddas genom reformering?

Categories :

Kan välfärdsstaten räddas genom reformering av kapitalismen var temat på kommunisternas Nordiska sommarläger, det är den diskussionen som forsätter i den här sändningen från Radio Kommunist. Och liksom kommunisterna på sommarlägret kan vi i Radio Kommunist konstatera att det är en omöjlighet, välfärdsstaten kan enbart uppnås och i mån av dess befintlighet bevaras genom att bekämpa kapitalet och intensifiera klasskampen. Socialismen är framtiden och kommunisterna har lösningen, så enkelt är det. Organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti.