Byggstrejk, bostadspolitik, försäkringskassan, skolan och Stockholmsappellen


Categories :

Byggnads strejk inställd, hur blev avtalet? I det ekonomiska utfallet överensstämmer det med det så kallade märket som fastställs av metall och industriförbundet, d.v.s. egentligen ett i ekonomiskt avseende ett noll avtal. Avtalet ger möjligheter för byggnadsarbetarna att fördriva kriminaliteten och skapa en säkrare arbetsplats. Men oavsett avtal beror dess genomförande på hur byggnadsarbetarna ser till att arbetsköparna följer avtalet. Arbetsköparna kommer även i fortsättningen att sträva efter ökade profiter, och för det är man beredda att förtrampa varje överenskommelse och avtal. Skall det nya avtalet genomföras fullt ut ställer det krav på verklig solidaritet mellan arbetarna.

Även bostadspolitiken diskuteras i sammanhanget med byggavtalet.

Ett annat ämne som diskuteras är försäkringskassans funktion i kampen mot de som drabbats av sjukdom eller arbetsskada, där nu VP slår sig för bröstet att de lyckats förra upp frågan på dagordningen, men berättar inte att man under hela tiden understött en regering och de ”reformer” som genomförts i kampen mot de som drabbats av sjukdom.

Skolan är också ett ämne som diskuteras där kommunaliseringen och friskolornas förödande verkan på skolpolitiken belyses.

Vi slutar med en hyllning till en 70-åring Stockholms appellen, en Appell som stöddes av miljontals människor i hela världen. Om den 70-åringen kan du läsa mer på Riktpunkt.nu

Organisera dig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.

Ring till studion, fredagar 18–19, telefon 040 43 70 70 om du vill fråga eller diskutera politik.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15