Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda

Categories :

Det finns i dag ett stort utrymme för lönehöjningar för arbetarklassen, verkliga lönehöjningar är en av förutsättningarna för de arbetande skall kunna trygga sin framtida existens, tillsammans med den organiserade kampen. Tro inte på att de styrande eliterna kommer att rädda dig. Lita på kommunisterna. Bolagsdirektörer sprider nazisternas propaganda, vilket återigen visar att nazism och fascism är en utväxt på det kapitalistiska systemet.