NATO och Venezuela

Större delen av programmet ägnas åt krigsövningen Aurora 17, men också NATO och USA:s påtryckningar på Sverige att inte underteckna FN-konventionen om ett globalt förbud mot kärnvapen. 122 länder anser det vara ett riktigt beslut, liksom en stor majoritet av världens befolkning. Det är viktigt att delta i manifestationerna mot Aurora 17 därför att det finns en överhängande risk att den nuvarande regeringen ger efter för krigsprofitörerna och tillåter genom sitt närmande till NATO kärnvapen i Sverige.
Därefter fortsätter vi om imperialisternas kampanj mot Venezuela och nödvändigheten av att stärka arbetarmakten genom stödet till Venezuelas Kommunistiska Parti. Och till sist diskuterar vi om de nya opportunistiska partierna: Röt i Norge, Demos i Spanien och Syriza i Grekland.