Kategori: Radioprogram

Vems intresse gynnar budgeten?

Vems intresse gynnar budgeten?

Budgeten presenterade för snart en vecka sedan och kan väl knappast kallas något annat än en traditionell valårs budget där man ger utrymme för en del reformer. Utrymmet för reformer har enligt regeringen ökat...

LAS, EU och tvångsarbete

LAS, EU och tvångsarbete

Protesterna mot det nya förslaget om LAS tar nu ny fart, mest är det facken inom den offentliga sektorn som protesterar. De konstaterar vad kommunisterna sagt hela tiden att ändringarna i LAS har som...

Ett program om fusk och korruption

Ett program om fusk och korruption

Fusket påstås ofta vara något som anses florera inom den organiserade brottsligheten. Och även bland en del som tvingas leva på stöd från samhället för att kunna leva ett drägligt liv. Det är kanske...

Kan socialismen rädda miljön?

Kan socialismen rädda miljön?

I en debattartikel i tidningen Expressen vädrar skribenten Helena Granström sin antikommunism. Genom att påstå att även kommunismen i samma omfattning som kapitalisterna är skyldiga till miljöförstörelsen. Så är det naturligtvis inte, alla kommunister...

Den klasslösa kulturen

Den klasslösa kulturpolitiken?

Alla de offentliga och de borgerliga medierna har alla kultursidor där man släpper fram åsikter som påstås vara ”vänster”, visst det är en vänster inom den borgerliga åsiktsbildningen. Alla dessa ”vänsterskribenter” har en gemensam...

Tio år efter Utöya

Tio år efter Utöya

Anders Behring Breivik kallade sig ”marxist hunter” och hans hänsynslösa våld riktade sig mot arbetarrörelsen. Man har under de tio år som gått sedan den tragiska händelsen försökt avpolitisera terrordådet. Trots att det i...

Solidaritet med Kuba

Solidaritet med Kuba

Dagens program ägnar vi åt solidaritet med Kuba. Vi tar upp de planer som imperialisterna har för att krossa Kuba. Och avslöjar hur imperialisterna media inte ens drar sig för att använda falska bilder...

Kamp för kortare arbetsdag

Kamp för kortare arbetsdag

Kampen för att bestämma arbetsdagens längd har pågått allt sedan arbetarklassens begynnelse. Kampen gäller hur stor del av arbetarklassens arbetsdag som skall överlämnas till kapitalisterna och bli deras profit. Det är drygt 100 år...