EU och euron

Categories :

Den senaste opinionsundersökningen om svenskarnas förhållande till EU och euron ger det glädjande beskedet att kommunisternas åsikter stämmer väl med den allmänna opinionen. Avtalsrörelsen är också ett tema i sändningen, andra frågor som tas upp är FRA lagen och kollektivtrafiken.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080.