Bankerna och kriserna

Categories :

Programmet handlar om banker, kriser och den rädsla där finns inom stora delar de som kallar sig vänster. En rädsla för att föra fram socialismen som alternativ till imperialismens och kapitalismens plundringar, massarbetslöshet och krig. Deras förslag går till stora delar ut på att försöka lösa kapitalismens kris, vårt mål är att bygga ett nytt samhälle, ett socialistiskt. Där finns inte utrymme för kapitalismens barbari.
Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080.