Om Chile

Categories :

Chiles Kommunistiska Parti 100 år, vi har bjudit in Vladimir och Andrez till studion för att berätta om vårt broderpartis 100-åriga kamp för det arbetande folket i Chile. Händelserika år där partiet emellanåt tvingats i illegalitet på grund av att kapitalet och imperialismen tillgripit fascism för att slå vakt om sina privilegier och profiter. De berättar även en del om hur situationen är i dagens Chile.