Servilitet och undfallenhet för kapitalet

Categories :

Dagens program innehåller en del lokalt om Burlöv, är problemet fallande rankingtal i Svenskt Näringslivs listning av servilitet och undfallenhet för kapitalets önskemål, eller är problemet den massarbetslöshet som påtvingas befolkningen för att upprätthålla höga profiter för arbetsköparna?
Vi tar även upp en del kring socialförsäkringssystemen och arbetsskadeförsäkringen, och en del annat.
Glöm inte kampfonden plusgiro 42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080 .