Nej till NATO och värdlandsavtalet

Categories :

När andra länder drar sig ur stannar Sverige kvar och deltar i den förnyade Nato-ledda insatsen i Afghanistan. Det kan inte tolkas som annat än att vi vill kvalificera oss som militär partner till USA och Nato. Säg nej till svensk militär i Afghanistan, skriver bland andra Anders Ferm, tidigare FN-ambassadör.
Västs interventioner i Irak, Afghanistan och Libyen har lett till raserade stater, terrorism och flyktingströmmar. Sverige har inte stått utanför dessa militära insatser.
Företagarna vill hjälpa flyktingarna genom att höja sina profiter och en del om klimatkonferensen är vad radioprogrammet handlar om.