Kamp mot NATO och TTIP

Categories :

Riksdagsmajoriteten skall om ett par veckor besluta om att förvandla Sverige till ett kärnvapenmål, nu gäller det att mobilisera till den demonstration som hålls i Stockholm av vänner till fred och frihet den 21 maj.
Sen fortsätter vi med kampen mot TTIP-avtalet och dess följder för miljön, arbetsmiljön och sociala rättigheter. Vidare diskuterar vi ett brett perspektiv av frågor som är väsentliga för det arbetande folket och antiimperialismen med en marxist-leninistisk uppringare.
Vi slutar helt kort med bostadspolitiken.