Valresultatet – en följd av kapitalismens kris

Categories :

När kapitalismen är i kris skapar man de partier som är nödvändiga för deras överlevnad. Den kapitalägande klassen, borgarklassen, försöker alltid intala det arbetande folket att det är en naturlag att kapitalets profiter måste öka och man kan inte göra något åt det, och gör man det så går världen under. Till sin hjälp har man också partier: S, V och MP, vars syfte är att administrera det kapitalistiska systemet och påstår sig vilja förbättra det och ser orsakerna till systemkrisen i de olika kapitalisternas moral eller godhet. Kapitalet har varken moral eller godhet, enbart profitbegär och att tillägna sig andra människors arbete.

När krisen fördjupas räcker inte de här partierna till för att kanalisera missnöjet med kapitalisternas rofferier, ingen kan ju undgå att se den enorma kapitalackumulationen som har skett, åtta rika män äger hälften av världens tillgångar, lika mycket som de fattigaste 3,6 miljarderna av befolkningen. Därför skapade man Sverigedemokraterna som enbart är en produkt av den kris som kapitalismen befinner sig i, för enbart genom splittring av arbetarklassen har man möjligheten att bevara och befästa sin diktatur.

Dessutom en del om moral i den högre politiska sfären och Venezuela.

Stärk kommunisterna är vägen framåt, ge ett bidrag för den fortsatta kampen PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080