Utstationeringsdirektivet

Categories :

Utstationeringsdirektivet är ett av EU och kapitalets verktyg för att dumpa löner och öka sina profiter. Försvara kollektivavtalen och skärp den fackliga kampen och omfördela från profit till lön för arbete. Acceptera inte några nollbud inför 2017 års löneförhandlingar.

Behovet av arbetskraftsinvandring på grund av bristande kompetens, avslöjar att den bristande kompetensen finns hos de styrande och kapitalet som inte klarar av att se till att den halva miljon människor som går arbetslösa får en relevant utbildning som samhället har behov av.

Musiken är som vanligt blandad.