Årets sista sändning

Categories :

En sammanfattning av det gångna året där närmandet till NATO genom värdlandsavtalet är ett bakslag för fredsrörelsen i Sverige, men man återhämtade sig snabbt och bildade en riksorganisation för kamp mot NATO, för att förhindra kärnvapen på svenskt territorium och den äventyrliga krigspolitik som nu förs av det politiska etablissemanget.
Valet av Trump och dess enfaldiga efterdyningar liksom brexit, vinster i välfärden och pensioner är andra ämnen för diskussion.