Kamp om makten

Categories :

Den byråkratiska diktaturen som monopol- och finanskapitalet skapat i form av EU beröms av Stefan Löfven som något välgörande för Sverige, egentligen är det en krigsförklaring mot det arbetande folket vars liv och leverne skall dikteras av EU-byråkraterna. Återigen lyfter man fram en massa vackra ord som kommer att plöjas ner i byrålådor för lång tid framåt, den sociala pelaren innefattande 20 punkter, skiljer sig inte på något sätt från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilken påstås vara i kraft.
Socialdemokraterna och topparna i fackföreningsrörelsen borde överge sin klassamarbetspolitik och inse att det är enbart genom kamp, klasskamp, mot kapitalet och dess apologeter det arbetande folket kan skapa institutioner som tillvaratar deras egna intressen.
Trots den statliga propagandan har den svenska arbetarklassen en sund skepsis mot EU och dess imperialistiska ränker.
Musik av Björn Afzelius och några andra.
Glöm inte Kampfonden.