”Me too” och Oktoberrevolutionen

Categories :

”Me too”-kampanjen påstås ha förändrat maktbalansen i världen, hur är det i verkligheten? Har maktbalansen förändrats? ”Me too”-kampanjen kommer aldrig att rubba balansen mellan arbete och kapital utan är en borgerligt liberal rörelse som tar fokus från de verkliga motsättningarna i samhället, som vår medverkande gäst Per-Olof Jönsson säger.

Resten av programmet ägnar vi åt Oktoberrevolutionen och nödvändigheten av att fortsätta och intensifiera kampen för socialism.