Sveriges stöd åt folkrättsbrott

Categories :

Brotten mot folkrätt och brott mot FN-stadgan får aktivt stöd av Sveriges regering, vilket är en skamlig handling mot den svenska arbetarklassen som inte önskar förtrycka andra nationers arbetarklass som den angripande trojkan är ute efter, deras syfte är att återta sina gamla kolonier som genom det världssocialistiska systemet inspirerande exempel försvann och gav en väldig skjuts åt den nationella frigörelsen. Ett exempel som imperialismen hatar.

Dessutom en del om arbetskraftsinvandring och LAS.

Ge ett bidrag till kommunisternas Valfond: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080 vi behöver ett antiimperialistiskt alternativ i höstens val, utan ekonomi når vi inte ut.