Kamp mot högern och högerextremismen

Categories :

De danska, svenska och norska parlamenten närmar sig allt mer den extremistiska högerns ståndpunkter i frågan om invandrare och deras situation. För att dölja sin inkompetens så försöker de finna fiender i människor som drivits på flykt av deras imperialistiska strävanden. Det är dags att avskaffa de getton som den politiska och finansiella eliten barrikaderat sig i.

En del om Vänsterpartiet vars färdriktning klart går mot en socialliberal utveckling där klass kan accepteras om den inte hotar att bli en revolutionär klass.

Strejkrätten och antikommunismen är andra ämnen.