Rätten till bostad och utbildning

Categories :

Av regeringsformen framgår att det allmänna ska trygga rätten till bostad och utbildning. Det ingår i de grundläggande målen för den offentliga verksamheten. Men det är allmänna mål, som inte ger upphov till någon utkrävbar rättighet för den enskilde. Dessa frågor har aktualiserats i och med de senaste siffrorna från SCB som släppts i dagarna. Siffrorna visar att bostadsbyggandet har bromsat in kraftigt.

Vem tjänar på bostadsbrist?

Läget på bostadsmarknaden är ansträngt, framför allt i storstadskommunerna även om situationen hade förbättrats något de sista åren. Våra politiker har alltför länge suttit i bostadskapitalets knän och vägrat att öka byggandet så att bristen inte byggs bort utan en kronisk brist bibehålls vilket möjliggör att man kan kräva vilka hyror som helst.

Kapitalets profiter ruinerar skolan

Likadant är det med skolan vars öde har debatterats flitigt de senaste decennierna. Ingen kan förneka de försämrade resultaten och det står klart att i dagsläget är det en produkt av det fria skolvalet där man tillåter kapitlet profitera på elevernas bekostnad. I samband med den pågående krisen kan vi se de stora problemen när man låter borgarklassen omvandla dessa sektorer till en vara. Det innebär inte att det inte fanns problem förr men desto svårare kapitalet har för att hitta nya investeringsobjekt söker det sig till de så kallade heliga områden som arbetarklassen tagit för givna, välfärdens kärnområden. Till sin hjälp har de lobbyister, politiker, filosofer, sociologer med mera som ska berätta för oss sagan om marknadens välsignelser.

Kommunisterna ser annorlunda på det. Sverige är ett av de rikaste länderna i världen, att inte kunna garantera människor en bostad och en bra skola är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook