Valet närmar sig

Categories :

Åtta partier i riksdagen är överrens om att bevara det kapitalistiska systemet och de klassorättvisor som existerar, kommunisterna är alternativet om man vill att arbetarklassen och det arbetande folket skall få sin rättmätiga andel av de rikedomar de skapar. Sveriges Kommunistiska Parti är det enda parti som i årets val vill en verklig förändring, en förändring som inte kommer att skapas i parlamentet utan genom den klasskamp som hela tiden försiggår i samhället, men Sverige behöver fler kommunister. Borgarklassens bidragsberoende måste avskaffas och en hel del annat som är aktuellt i valrörelsen.

Ungdomen stöder kommunisternas valkamp, läs på sku.st. Bostadspolitik, banker och en del annat är andra ämnen.

Stöd vår valfond, information på val2018.skp.se.