Rikedom och fattigdom, två nivellerande kärl

Categories :

Den relativa fattigdomen kan inte utplånas utan att rikedomen vrids ur de rikas händer, så länge vi låter ett litet fåtal tillägna sig den absoluta merparten av de rikedomar arbetarklassen och de arbetande skapar.

Sverigedemokraternas politik synas och återigen tydliggörs att nazism och fascism är en borgerlig ideologi som tillämpas när det kapitalistiska systemet är i kris. Dessutom en del om ”överbefolkningen” och den så kallade befolkningsexplosionen och krigens orsaker.

Och en del annat.

Stöd vår valfond, information på val2018.skp.se