Kriminalitet, invandring, sjukvård och polis

Categories :

Kriminalitet, invandring, sjukvård och polis var intensivt diskuterade frågor i valrörelsen, bland LO:s medlemmar var de ofta frågor som ledde till ställningstagande i valet enligt en undersökning som genomförts av LO. Dessutom en del om svindlande banker och deras kriminalitet och stödjande av kriminalitet och om den fortsatta regeringsbildningen.

Stärk Kommunisterna, ge ett bidrag till kampfonden.