TeliaSonera och övervakningen

Categories :

Nu väntar vi bara på att demokratiministern Birgitta Olsson och Reinfeldt kräver att TeliaSonera skall lämna Sverige eftersom man här samverkar med SÄPO, i all den övervakning som nu sker av det arbetande folket. Vi tar också upp sjukvården och kräver att alla privatiseringar som skett skall upphävas, det är inte rimligt att vi skall använda våra skattepengar till att finansiera IKEAs och Wallenbergs Investors profiter. Av varje hundralapp vi lägger på sjukvård i den privatiserade sektorn går 39 kr till löner medan 40 kronor används till vinster. Frågan står inte om man skall förhindra kapitalet att förra ut vinsterna från sjukvården, de privat företagen skall bort från den offentligt finansierad vården.