NATO, EU och imperialismen

Tyvärr fick vårt tredjenamn på EU-listan, Per-Olof Jönsson förhinder att medverka i dagens program. Han återkommer förmodligen nästa fredag.
I programmet diskuterar vi NATO:s och EU:s terrorpolitik mot fattiga länder och det arbetande folket i sina egna länder.
Vi avslöjar även den mytomspunna lögnen att det är borgarklassen och kapitalet som skapar rikedomar och arbete. Vi avslöjar att de numera bara är ett vegeterande skikt av befolkningen, men som tack vare deras eviga stöld av de arbetandes produktion har ackumulerat ett kapital med vilket de upprätthåller diktatorisk makt över staten och samhället. Den makten skall det arbetande bryta och börja styra sig själv och socialismen är det enda demokratiska sättet att styra samhället.

Motståndets röst
Sveriges Kommunistiska Parti bygger sitt motstånd mot EU på socialistisk grund. I vetskapen om att den enda framtid som är möjlig är den som vilar på arbetarklassens axlar är vårt mål att organisera och mobilisera dem. Arbetarna bär framtiden i sina händer.
Vi var motståndare till att Sverige gick med i EU och vill att vi lämnar unionen. EU är ett uttryck för de gemensamma intressena hos ett givet antal länders kapital – därför räcker det inte att bara bekämpa EU. Att lyckas bekämpa EU men inte kapitalet, innebär att det kommer omgruppera sig och hitta andra vägar för att tillvarata sina intressen och vi kommer i så fall att stå handfallna inför den situationen. Vi måste ut ur EU, men det räcker inte.
Ett socialistiskt motstånd mot EU vet att den enda möjligheten att undvika att nya imperialistiska sammanslutningar och kampförbund mot arbetarna och folket uppstår är att göra upp med det system som skapar dem. Därför går vår kamp mot EU hand i hand med vår kamp mot kapitalismen. Den ena kampen kan aldrig separeras från den andra.
Beställ valsedlar via skp@skp.se