Om första maj i efterhand

Segerdagen

Categories :

Eftersom sändningen den 30 april av olika orsaker uteblev, tar vi i dagens program en del om första maj. Första maj är ju arbetarklassens internationella kampdag och därför finns där alltid anledning att prata om den dagen. Klasskampen förs inte enbart på första maj, den pågår dagligen. Och arbetarrörelsen i Sverige lyckades 1939 förvandla den till den enda dåvarande profana helgdagen.

Ett nytt samhällssystem kommer inte av sig själv utan det är människorna, massorna, som skapar historien därför behövs också den subjektiva faktorn för att förändra samhället. Ledande i den samhällsförändringen är arbetarklassen, vilket är den klass som kommer att avskaffa sig själv som klass och även andra klasser. Man upphäver den privata äganderätten till produktionsmedel och därmed klassväldet.

Vi tar upp en del saker om kompromisser, är det tillåtit för arbetarklassen att göra kompromisser med klassfienden, kapitalisterna. Arbetslösheten med 600 000 jobbsökande inskrivna på arbetsförmedlingen fodrar en skärp kamp för en kortare arbetstid. Det är 50 år sedan den senaste arbetstidsförkortningen, och om man ser vad som hänt på produktionens områden är det mer än tid för en arbetstidsförkortning. Vi ser också hur en allt mindre andel av BNP utgör lön för arbete. Det är därför klyftorna mellan fattiga och rika ökar. Och också hur en allt större andel av statens inkomster i mindre grad används för ”välfärd”. Nu går statens inkomster till storföretagen till att upprätthålla kapitalets profiter.

Colombia

Vi pratar även en del om situationen i Colombia , där svenska staten ger bidrag till den colombianska polisen för att de skall öka sitt anseende bland medborgarna. Och revolten i Colombia beror inte enbart på en skattereform utan framför allt på de prishöjningar som drabbar arbetarklassen. Prishöjningar som skall hålla de colombianska kapitalet skadelösa under pandemin.

Självklart missar vi inte att tala om att det i år är 76 år sedan vi befriades från det nazistiska oket. Med Sovjetunionen i spetsen föll Hitlers 1000-åriga rike samman som ett korthus. Läs gärna boken ”Andra världskriget myter och realiteter”, den finns på skp.se/fram .

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-6928384