Privatiseringar för att garantera monopolföretagen och storfinansen högre profiter