Ett blandat program som vanligt

Categories :

Frågor som diskuteras är varför yrkesgrupper som anses vara bristyrken tvingas arbeta deltid, en åtgärd som drabbar i synnerhet kvinnor inom den offentliga sektorn.
Vidare en del om hur storfinansen plundrar skattebetalarna, deras profiter eliminerar ca 25 procent av resurserna till den offentliga konsumtionen, resurser som skulle kunna användas för en bättre sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg.
Dessutom en del av de avtalsbrott arbetsköparna ständigt genomför med god hjälp av bemanningsföretagen och vi pratar en del om företagen och den styrande ”elitens” bidragsberoende.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080