Kommunisternas Första maj

SKP

Categories :

Här är det första av de tal som hölls på SKPs digitala 1 maj.

Talet hölls av partiets ordförande Andreas Sörensen. Dessvärre fungerade inte filminspelningen som den skulle, utan bara ljudinspelningen. Ett måste för varje revolutionär att höra på!

Här är det andra av de tal som hölls på SKPs digitala 1 maj.

Talet hölls av partisekreteraren Håkan Jönsson. Ett måste för varje klassmedveten arbetare att höra på!

Här är det tredje av de tal som hölls på SKPs digitala 1 maj.

Talet hölls av Karl Gunnarsson från partiets internationella utskott. Ett måste för varje kommunist att höra på!

Lyssna på hälsningen från Guiffrey Tejerina, RESOCAL, till SKP på Första maj.

RiktpunKt.nu – En klassmedveten tidning!

Sveriges Kommunistiska Parti