Arbetarrörelsens högtidsdag Första maj på annorlunda sätt

Socialism eller barbari så står frågan

Categories :

Högtidsdagen Första maj firades på ett annorlunda sätt. Även om mötet gick över nätet så var det klart och tydligt att SKP är det revolutionära alternativet i Sverige. Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven var kapitalets och klassamarbetets apologet och hade inte mycket att erbjuda. Thorwaldsson från LO och Jonas Sjöstedt från V hade som vanligt en mer radikal framtoning. Deras verbala förmåga att framstå som radikala saknas inte, men de har svårare med politiken. Vi får i dagens program också höra Första maj-talet som hölls av SKP:s partiordförande Andreas Sörensen på vårt digitala möte.

Det framgår tydligt att kapitalismen har nått vägs ände. Produktivkrafterna har nått en sådan nivå att ingen enskild kapitalist eller bolag längre kan styra över dess resultat och dess fördelning. Hela produktionen är idag en samhällelig angelägenhet och skall därför styras av samhället. Därför behöver vi ett nytt system, ett socialistiskt. Socialism eller barbari, så står frågan som Andreas riktigt ställer.

Kom med i kampen och stärk den kommunistiska rörelsen.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15