Kapitalism utan kriminalitet – en omöjlig ekvation

Categories :

Detta program spelades in för drygt ett år sedan och skulle då även presenteras för en bredare allmänhet. Men så blev det inte på grund av olika omständigheter. Nu är det klart även om den tekniska kvalitén inte är den bästa, men håll till godo. Bättre sänt än aldrig. Programmet var ett led i SKP Stockholms månadsmöten.

Programmet handlar om en fråga, kriminaliteten, som livligt diskuterades i valrörelsen 2022. Och än idag tar upp en stor del av massmedias utrymme.

I massmedia kommer sällan, om inte aldrig, kommunisternas syn på kriminaliteten och vilka åtgärder som är nödvändiga för att eliminera kriminaliteten. De förslag som presenteras av riksdagspartierna och den reaktionära pressen syftar till att föra tillbaka det svenska rättssystemet ett par hundra år. Förslag som man tror skall rädda kapitalismen. Brotten skall individualiseras och påstås inte ha något samband med det samhällssystem vi lever under. Lösningen blir då att stärka statens våldsapparat.

Deltagarna i diskussionen, en advokat Per-Olof Jönsson. En kriminolog Zahira Sarhan. Båda är kommunister och väl förtrogna med den marxistiska världsåskådningen och inser att människornas medvetande styrs av deras vara. Och lever man i ett samhälle som alstrar fattigdom, arbetslöshet, krig och missär är inte steget långt till kriminalitet.

Men lyssna på programmet och har ni synpunkter maila dem gärna till radio@komunist.se

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook