Rasister styr regeringen

Den sittande regeringen har tagit ett beslut om att se över frågan om uppehålls och arbetstillstånd. Utredningen ska senast vara klar den 30 juni 2023. Den syftar till att se om man kan göra permanenta uppehållstillstånd till icke permanenta. Sverige har som bekant ingen konstitutionsdomstol utan enbart ett lagråd vars insyn är endast rådgivande. En lag enligt alla normer för en rättsstat får aldrig göras retroaktivt gällande och givetvis gäller det också denna fråga. Det kommer att bli intressant att se vad utredningen kommer fram till men också vad europadomstolen kommer komma fram till.
Samtidigt som glädjande nyheter om fusionskraft kommit har Mark – och miljödomstolen givit klartecken gällande brytning av kalk på Gotland trots att man har inte enbart gynnat ett enskilt bolag men också tillåt brytning fast man brutit mot gällande lagstiftning. MSB har i ett uttalande sagt att det är viktigt med kalkbrytning. Det här fallet visar att den borgerliga staten syfte är att gynna kapitalet och är inte institution som existerar ovan klasserna. Det är oroande när man betänker frågan om miljön på en global skala, kan man verkligen lita på kapitalet när det gäller denna fråga?
Kommunisterna i alla länder är förespråkare för sänkt arbetstid med bibehållen lön. I Sverige drivs inte denna fråga särskilt hårt utan man påstår sig vilja gå avtalsvägen. Vad är rätt och vad handlar frågan om, är det en fråga om rättvisa eller är mer än så?

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook