Kamp mot Nato och elmonopolen

Kamp mot Nato och Elmonopolen

Riksdagen närmar sig mer och mer ett Nato-medlemskap. Det är något som gjorts sedan Göran Persson var statsminister. Att därmed vilja få frågan att handla om konflikten mellan Ukraina och Ryssland är felaktigt. Nato...

Om elförsörjningen

Att elpriserna har gått upp har inte undgått någon och förklarningarna är som vanligt legio. Hur stor roll spelar avregleringen och kapitalets behov av att se allting som en vara som ska generera profit...

Bemanningsföretag och minimilöner

Bemanningsföretag och minimilöner

Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot kollektivavtal och säkra anställningar eller är det som Metalls avtalssekreterare...

Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli en vitbok

Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli en vitbok

Regeringskaos Handlar det om politik eller om regeringsposter? All politik är klassbunden och partierna representerar alltid en klass intressen. Vad representerar riksdagens partier? Går partierna kapitalets ärenden eller arbetarklassens? Skall Sverigedemokraternas bruna bakgrund bli...

Sjukvård i förfall

Sjukvård och privata försäkringar

En sjukvård i förfall, är ingen ny företeelse, den började inte med pandemin. Redan förre pandemin stod över 130 000 människor i kö för akut sjukvård, nu är det närmare 200 000 som tvingas...

https://riktpunkt.nu/2021/10/manifestation-i-solidaritet-med-den-vrakningshotade-barnfamiljen

Är bostaden en social rättighet?

Med bakgrund av den eventuella vräkningen av hyresgäster från Burlövs Egna Hem undersöker Radio kommunist om Sverige bryter mot barnkonventionen, FN-stadgan och Regeringsformen. Är EU något för arbetarklassen att beundra? EU beskrivs som ett...

Corona och miljonsubventioner

Corona och miljonsubventioner

Coronapandemin fortsätter, och kommer att pågå så länge vaccin inte ställs till de fattiga ländernas förfogande. Hindret för detta är i stor utsträckning läkemedelsmonopolens jakt på profiter och dess vägran att lätta på patenträttigheterna....

Che Guevara, radio kommunist

Che Guevara, antisemitism och monopol

Det är i dagarna drygt 50 år sedan den Bolivianska regeringen lät mörda Che Guevara och vi påminner om en minneshögtid som hålls för att högtidlighålla hans minne. I dagarna hålls en konferens i...