Taggat: bemanningsföretag

Bemanningsföretag och minimilöner

Bemanningsföretag och minimilöner

Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot kollektivavtal och säkra anställningar eller är det som Metalls avtalssekreterare...

Vinster och bemanningsföretag

Ett program som handlar om privatiseringar och ”vinster i välfärden”. Borgerligheten slår knut på sig själv för att kunna förklara det rättvisa i att de har makten över den sektor som vi har byggt upp...