Taggat: bemanningsföretag

Bemanningsföretag och minimilöner

Eliten fortsätter att dra ifrån

LO:s årliga rapport Makteliten har släppts och visar på att återigen så drar de med högst inkomster i väg. Idag tjänar direktörerna 86 gånger mer än vad en städare eller 61 gånger mer än...

Bemanningsföretag och minimilöner

Bemanningsföretag och minimilöner

Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot kollektivavtal och säkra anställningar eller är det som Metalls avtalssekreterare...

Vinster och bemanningsföretag

Ett program som handlar om privatiseringar och ”vinster i välfärden”. Borgerligheten slår knut på sig själv för att kunna förklara det rättvisa i att de har makten över den sektor som vi har byggt upp...