Bemanningsföretag och minimilöner

Bemanningsföretag och minimilöner

Categories :

Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot kollektivavtal och säkra anställningar eller är det som Metalls avtalssekreterare påstår, att Sverige har världens bästa avtal? Hur många länder har avtal med firmorna och vad betyder att Sverige har det bästa avtalet?

Minimilöner

EU vill att unionens medlemmar ska gå med på att införa minimilöner. Sverige har länge motsatt men det verkar som regeringen vikt sig i frågan. Även om direktivet inte är bindande i nuläget vet vi inte om hur det kommer bli i framtiden. Hur det kommer påverka Sveriges möjligheter att kräva kollektivavtal för den rörliga arbetskraften i EU?

A-kassan

A-kassan är återigen under hot. Det svarta gänget vill försämra den vid en valseger och göra den statlig. Är A-kassan underfinansierad och blir det bättre för arbetarklassen om de arbetande måste stå utanför ICA och tigga för att motivera folk att söka jobb?

LO-kongressen

Intressanta motioner med krav som kan gynna dess medlemmar men kommer man att arbeta för dem eller är det bara ett spel för galleriet?

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se.
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84