Dagens program ägnas åt moralfilosofin

Den borgerliga moralfilosofin syfte är att dressera arbetarklassen, man gör det genom att frikoppla sina tankefoster från verkligheten och förlitar sig på en övernaturlig ande, egentligen bara en form av religion eller en illusion...