Dagens program ägnas åt moralfilosofin


Categories :
Etiketter: ,

Den borgerliga moralfilosofin syfte är att dressera arbetarklassen, man gör det genom att frikoppla sina tankefoster från verkligheten och förlitar sig på en övernaturlig ande, egentligen bara en form av religion eller en illusion som skapas i tankevärlden. Som de tror är verkligheten.

Marxist–leninister menar att moral, liksom andra former av ideologi, är av klasskaraktär och manifesteras i människors beteende på olika sätt under olika historiska förhållanden i enlighet med intressen för vilka klasser eller sociala skikt en person förespråkar.

Den borgerliga moralfilosofin syftar främst till att försvara borgarklassens klassintresse.

De viktigaste metodologiska principerna för marxistisk etik är materialism och dialektik. Marxistisk-leninistisk etik är materialistisk: idealen, standarderna och dygderna som råder i samhället tolkas som en reflektion av faktiskt befintliga relationer. Ett uttryck för intressen och krav från sociala grupper och klasser. Moralen reduceras inte till en etisk ideologi som har isolerat sig från världen och gör anspråk på absolut värde. Marxistisk etik beskriver moral som en egenskap för ens beteende som är betingad av social och historisk existens som de moraliska värden som sammanför levande individer.

Vi diskuterar dessutom miljöpolitik och Kuba med en uppringare. Ring du också, varje fredag mellan 18.00–19.00 på telefon 040-43 70 70.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15