Den klasslösa kulturpolitiken?

Alla de offentliga och de borgerliga medierna har alla kultursidor där man släpper fram åsikter som påstås vara ”vänster”, visst det är en vänster inom den borgerliga åsiktsbildningen. Alla dessa ”vänsterskribenter” har en gemensam...