Den klasslösa kulturpolitiken?

Den klasslösa kulturen

Categories :
Etiketter: ,

Alla de offentliga och de borgerliga medierna har alla kultursidor där man släpper fram åsikter som påstås vara ”vänster”, visst det är en vänster inom den borgerliga åsiktsbildningen. Alla dessa ”vänsterskribenter” har en gemensam nämnare, de förtiger klassamhället som skapas av de rådande produktionsförhållanden. Det räcker inte med att vara vänster om man vill ändra på det den nuvarande samhällsordningen, då måste man ta till sig den marxist-leninistiska världsåskådningen och bli kommunist. Många av kulturarbetarna har följt i den högerutveckling som skett, i synnerhet  sedan kontrarevolutionen i Sovjetunionen. De påstår också egentligen att alla protester är antidemokratiskt, för att de förgriper sig på den ”heliga” yttrandefriheten. En protest mot Sverigedemokraterna nationalistiska och reaktionära kulturpolitik är en inskränkning av deras yttrandefrihet påstås det. Att hon då begränsar de protesterandes det bekommer henne inte. Sverigedemokraterna var valda och då har de rätt att framföra vilket dravel som helst som kultur.

Det finns ingen klasslös kultur

Det finns ingen fri kultur och ingen klasslös kultur. All kultur är bunden till klasser och en del av den ideologiska kampen som ständigt pågår i alla samhällen. Stina Oscarsson påstår också att kulturen är allt för mycket finansierad av offentliga medel vilket styr kulturen. Visst finns det många möjligheter till stöd för kulturell verksamhet. Men oavsett om finansieringen kommer från den offentliga eller från privata intressen försvinner inte den politiska styrningen. Och pengarna som skall finansiera kulturen kommer från den samhälleliga produktionen oavsett vem som betalar för den.

De privata intressena är inte intresserade av kultur i sig , de är intresserad av den om den kan genera profit. Även om där finns borgare som är kulturintresserade så är deras agerande alltid styrt av deras profitbegär, och viljan att styra samhället i en kapitalistisk riktning. Det märks tydligt i synnerhet inom skolan. Stina Oscarssons vill att åsikterna skall likriktas och inte leda till konflikter i samhället och vill därmed hjälpa borgarna att bevara sitt samhällssystem.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84