Bemanningsföretag och minimilöner

Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot kollektivavtal och säkra anställningar eller är det som Metalls avtalssekreterare...