Förbjud Slavarbete

Sverige vill ofta framställa sig som bättre när det gäller de fackliga rättigheterna. Vi kan med tydlighet se att de svenska företagen agerar precis likadant som de från andra länder. Slav löner och förbud...