Lyssnarfrågor om bland annat planekonomi

Categories :

Dagens program ägnar sig åt att svara på en del lyssnarfrågor bland annat om planekonomi och socialistisk planhushållning, även en fråga om hur vi ser på socialismens framtid i Sverige besvaras. En annan fråga som tar upp till diskussion är hetsjakten på vänsterpolitiker i borgerlig media, och vilka blir konsekvenserna på sikt. Vi fortsätter också diskussionen om kriminaliteten och avslutar med en minnesruna över reaktionären Vaclav Havel.