Erdogan skall styra svensk politik

Categories :
Påståendet att Sveriges handlingsutrymme i den internationella politiken inte skulle begränsas verkar nu komma på skam. Turkiet har ställt krav att om Sverige ska bli medlemmar så måste man acceptera Erdogans linje när det gäller kurdfrågan och vapenhandeln. Det är något som NATO-motståndarna påtalade men som sablades ned som konspirationsteorier. Nu i efterhand erkänner de att det är en självklarhet att Sverige måste förhandla, inte bara med Turkiet utan med alla som kommer ställa krav. Lögnerna inför medlemskapets vara och icke vara haglade tätt och man bör ställa sig frågande till vad mer är det NATO-lobbyn ljugit om.
Förkortad arbetstid
Det är snart femtio år sedan arbetarklassen kämpade sig till åtta timmars arbetsdag. När kravet var genomfört började arbetarrörelsen kämpa för det nya målet, sex timmars arbetsdag. Men för Sveriges del har väldigt litet hänt på den fronten trots att produktiviteten har ökat sedan den senaste arbetstidsförkortningen. Kampen om mervärdet är en central del av klasskampen, det vi inte tar ut i lön eller arbetstidsförkortning blir till borgarklassens profiter. Det är dags att kämpa för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
Inflationen
Inflationen är en del av kapitalets olösliga kris. Kapitalet vägrar i sedvanlig stil att kompensera för inkomstbortfallet. Här krävs det att arbetarklassen verkligen kämpar för löneökningar i den kommande avtalsrörelsen och låter inte kapitalets apologeter att söva oss med sagor om att vi sitter i samma båt.
Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna via Facebook