Monopolens diktatur

Categories :

Dagens program blir en repris på förra veckans program som vi på grund av tekniska problem inte kunde lägga ut. Det handlar om monopolens diktatur som de genomför med sitt redskap EU, den kapitalistiska krisen vältras över på det arbetande folket medan monopolföretag och banker roffar åt sig. De är de som har ansvaret för krisen och skall betala den. Ett samhälle som låter en fjärdel av den arbetsföra befolkningen gå arbetslös har gjort på ekonomis och ideologiskt fiasko. Vi pratar också om faran för att kapitalet tillgriper någon form av fascistisk diktatur.