Ett spel för galleriet

Categories :

Folkpartiet fiskar i grumligt vatten på grund av låga opinionssiffror och den avslutande riksdagsdebatten kommenteras. Hur är det med mottsättningarna i riksdagen, är man oeniga eller är det ett spel för galleriet. Det är inte i många frågor som man har olika uppfattningar om man ser till omröstningarna som sker i riksdagen, oenigheten är mest verbal när det gäller praktisk politik finns där ingen alvarlig opposition som kan ifrågasätta det rådande systemet och en politik som exploaterar exploatörerna och därmed överför alla de rikedomar vi skapat till de verkliga producenterna och samhället.