Rädda Vården och Kuba

Categories :

Ett program som handlar om Rädda Vården, Kuba och Oktoberrevolutionen. Nätverket Rädda Vården som bildats av personer och organisationer på vänsterkanten genomförde för en tid sedan en demonstration under parollerna ”Nej till nedskärningar”, ”Nej till privat vård” och ”Stoppa sammanslagningarna”. Sammanslagningen gäller den pågående mellan Lunds och Malmös sjukhus vilken är ett led i den fortsatta planeringen för rasering och nedskärningar inom vården i Skåne.
Genomgår Kuba en nyliberal utveckling är frågan som besvaras i samband med att en del privatiseringar genomförts? Programmet avslutas med en bevisning om Oktoberrevolutionens historiska nödvändighet.